Ảnh đại diện của kks
@kks
Cờ của India Muzaffarpur, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 11 năm 2005
3 Đề xuất

kks

Trực tuyến Ngoại tuyến
SahuSoft is a website developing, web designing and web hosting company. I m working here from last 12 years as a designer and developer. I have worked on many sites. I am expert in Graphic Designing,Banner Designing, logo Designing, Web Template and in CSS Work.
$20 USD/giờ
454 đánh giá
6.6
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

WEB DESIGNER

Jun 2004 - Oct 2014 (10 years)

I m working as web designer and web developer from last 7 years as freelancer. I have designed so many template, logo, icons and banners as web designer.

WEB DESIGNER

Jun 2004 - Oct 2014 (10 years)

SahuSoft is a website developing, web designing and web hosting company. I m working here from last 7 years as a designer and developer. I have worked on many sites. I am expert in designing web banner, logo, web template and also expert in slicing work.

Giáo dục

MCA

2004 - 2006 (2 years)

Bằng cấp

MCA (2006)

IGNOU

I have MCA from IGNOU. I m trained in web developing and web designing work.

Các xuất bản

WEB DESIGNER

I m working as web designer and web developer from last 7 years as freelancer. I have designed so many template, logo, icons and banners as web designer.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự