Hình đại diện của klarakarl
@klarakarl
Cờ của Ukraine Lugansk, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

klarakarl

Trực tuyến Ngoại tuyến
=================================== UNIX ============== DB Postgresql MySql H2 ============== Monitoring and statistics SNMP, Icinga, Nagios Cacti ============== Storage and backup LVM,RAID DRBD,NBD Iscsi NFS,Clusterfs,Lustre,Samba Bacula ============== Email Exim, Postfix Dovecot Powermta Google APPs ============== Authentication Ldap Kerberos Samba ============== Web Tomcat, Apache Nginx, Memcached, HAproxy ============== Scripting Bash, Perl HA cluster Linux terminal server project (LTSP). ====================== ============= Development environment Bamboo, Jenkins (hudson) Jira Confluence Crowd Maven, Ant Git, Mercurial , SVN Artifactory, Nexus =================================== Networking Ethernet vlan trunks and bonding 802.1x Tunneling IPSEC OpenVPN GRE WIFI: OpenWRT and DD-wrt, WDS networks Firewals and good knowledge of TCP/IP Network installation and diskless workstations =================================== Hosting Hetzner Rackspace Amazon =================================== Virtual environments Vmware infrostructure Citrix xen server Proxmox Openvz KVM, XEN Virtualbox
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 21
5.1
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

External Consultant

Sep 2012

BMC Atrium Orchestrator BMC BladeLogic Server Automation BMC Cloud Life Cycle

System administrator

Aug 2011 - Sep 2012 (1 year)

Development infrostructure for a team of 10 developers. (Bamboo, Jira,Confluence, SVN,Nexus. Virtual servers for QA and development) Production support (Monitoring, Backup, cloud infrastructure)

System administrator

May 2010 - Aug 2011 (1 year)

Development infrastructure for a team of developers. (Hudson, Jira,Confluence, SVN, Archiva. Virtual servers for QA and development. Massive bash and ant scripting for automating development and deployment processes)

System administrator

Feb 2009 - May 2010 (1 year)

Server support working in touch with the developers team. (Over 100 mailing server, DNS issues related to sending email, XEN, troubleshooting custom developed software and extensive log "hunting" )

System engineer

Aug 2008 - Feb 2009 (6 months)

Server support. Certificate authority system development and certificate deployment. Development of a monitoring solution (nagios). Vmware, IIS, bash scripting, openssl

System administrator

Jun 2002 - Jul 2008 (6 years)

A network based on Linux (A spread network of 130 computers total, built on the basis of Debian Linux with some applications running on windows 2003 terminal servers. VPN's, IPSEC, Samba, Ldap, Postgresql, Kerberos, Exim)

System administrator

Jun 2002 - Nov 2003 (1 year)

A network on the basis of Window 2000 Advanced Server. ( 50 computers, a network really critical to downtime)

System administrator

May 2001 - Apr 2002 (11 months)

A network on the basis of Windows 2000 Advanced Server (AD, Exchange 2000, ISA, MS SQL IIS, Citrix 75 computers)

Giáo dục

Automation and computer integrated technologies

1996 - 2000 (4 years)

Automatic management of technical processes

2000 - 2001 (1 year)

Chứng nhận

 • US English Level 1
  98%
 • Numeracy 1
  92%
 • Linux Kernel 1
  85%
 • TCP/IP
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự