Ảnh đại diện của klindodesign
@klindodesign
Cờ của Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

klindodesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I'm a freelance graphic designer working with Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Cool Edit Pro, Final Cut Pro, Premiere, etc. Working with Microsoft and used to handle Mac before. I filled my head with creative ideas and drowning myself in a fun adventorous world of myself. I've worked as broadcaster, brand representative, marketing, co sound engineer, film editor, film line producer, and event coordinator. I'm experienced in designing business cards, office stationaries, corporate folders, flyers, posters, banners, buntings, greeting cards, blogsites, etc Please check for my portfolio If you need help, please feel free to contact me :)
$10 USD/giờ
1 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự