Hình đại diện của klm2006
@klm2006
Cờ của India Navi Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

klm2006

Trực tuyến Ngoại tuyến
In our 6 years of experience in web/desktop based applications and software development, we have done plenty of websites related to E-Commerce, Real Estate, RICH applications, AJAX applications, media based websites and so on. We have lot of experience in Server management, Database management, Website maintenance. i dedicated to providing the best possible solutions for my clients.
$10 USD/hr
3 nhận xét
3.0
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr.Software Engineer

Mar 2011

Giáo dục

MCA

2002 - 2005 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự