Ảnh đại diện của klm2006
@klm2006
Cờ của India Navi Mumbai, India
Member since Ngày 02 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

klm2006

Trực tuyến Ngoại tuyến
In our 6 years of experience in web/desktop based applications and software development, we have done plenty of websites related to E-Commerce, Real Estate, RICH applications, AJAX applications, media based websites and so on. We have lot of experience in Server management, Database management, Website maintenance. i dedicated to providing the best possible solutions for my clients.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
3.0
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Sr.Software Engineer

Mar 2011

Giáo dục

MCA

2002 - 2005 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự