Ảnh đại diện của kmctait
@kmctait
Cờ của China Beijing, China
Member since Ngày 15 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

kmctait

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software design, development, integration Java/J2EE n-tier architecture R&D Information processing Skills Summary Design, development, integration, architecture Java/J2EE n-tier applications Natural language processing Machine translation Information retrieval Statistical modelling Speech recognition Audiovisual processing Audiovisual biometrics (identity verification) Project management, team management Functional skills Design and development of Java/J2EE applications in an n-tier, Struts, JSP, Oracle client-server environment/architecture. Design, development and evaluation of information processing systems (textual, audio and audiovisual data) in various environments (Unix/Linux, Windows, PDA). IT Skills Languages : JAVA/J2EE, C(C++), PERL, ANT, AWK, SED, LISP, PROLOG Systems : UNIX/LINUX, CYGWIN, WINDOWS Web : HTML, XML, JSP, STRUTS, JAVASCRIPT, CSS, WEBLOGIC, APACHE TOMCAT, JBOSS, APACHE HTTP SERVER, WAR-FTP Database : SQL, JDBC, ORACLE, TOAD, LDAP IDE : ECLIPSE, JUNIT, TPTP, DTP, MAVEN Source control : CVS, MISCROSOFT VSS Data modelling : CMU/CAMBRIDGE LANGUAGE MODELLING TOOLKIT, HTK, MATLAB Audio : TRANSCRIBER, SPRO, SPHINX, ALISP, BECARS Image / Video : TRANSCODE, IMAGEMAGICK, OPENCV Information Retrieval : AUTONOMY, APACHE LUCENE Training : WEB SERVICES, EJB, IBM WEBSPHERE Education 2001 : PhD Language Engineering (UMIST, UK) 1997 : Master of Science (MSc) Machine Translation (UMIST, UK) 1996: BA Hons. Modern Languages: French, German, Russian (Nottingham, UK) Languages English (mother tongue), Chinese/Mandarin (2+ years), French, German, Russian
$50 USD/giờ
1 đánh giá
3.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự