Hình đại diện của kmd715
@kmd715
Cờ của India Nagri, India
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 02 năm 2018
0 Đề xuất

kmd715

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 7+ years of experience in Mobile (iOS/Android) app development and 6+ year Exp in Web development(PHP, .NET, JAVA). I can use Native/Xamarin/Ionic/PhoneGap for mobile development. I have already developed and published 50 + mobile apps to the mobile market. My Skills. -iOS / iPhone mobile apps using Objective-C & swift -Website development using PHP, .NET,JAVA -Android mobile apps using Android Studio, Eclipse and Android Jni -Apple watch apps using Objective-C & Swift -APNS and in-app purchase -JSON parsing, soap response and web service -Apple/google Play store submission -Source control(bitbucket, Github) -Google map api, in-app billing, Facebook api, twitter api, fabric, Twilio -Facebook/Twitter/Linkedin/Instagram/youtube apis -Rest web-service -Admob, revmob, Chartboost, iAd, Tapjoy -push notification, ftp server -audio/vido streaming, voip -Trello, jira, slack, meistertask I am looking forward to hearing from you. Thanks
$15 USD/hr
5 nhận xét
2.5
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Team Lead

Dec 2011 - Mar 2018 (6 years)

Working as Team Lead of Mobile Team in TCS Mumbai

Giáo dục

B.Tech

2007 - 2011 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự