Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 5:21 CH
Đã tham gia vào tháng 8 5, 2023
0 Khuyến nghị

Komal M.

@komalmairaj391

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
karachi, pakistan
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Web Developer | WordPress | React | HTML | CSS

Experienced web developer proficient in front-end and back-end technologies. Skilled in HTML, CSS, JavaScript, and popular frameworks like React and Angular. Strong expertise in server-side scripting with Node.js and PHP. Proven track record in developing responsive and user-friendly websites and web applications. Committed to delivering high-quality work on time and collaborating effectively with clients to meet their project requirements. * HTML5 * eCommerce * Wordpress * JavaScript * PHP * Wordpress Theme Customization * Affiliated Marketing * JQuery * CSS3 * Web Hosting

Liên hệ Komal M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Web Developer

Learners Academy
thg 8 2023 - Hiện tại
I have professional experience as both a web developer and an e-commerce developer, where I've applied my expertise to create and enhance websites and online stores. In these roles, I've gained proficiency in various programming languages, frameworks, and content management systems, contributing to the development of user-friendly and visually appealing online platforms while ensuring a seamless and secure shopping experience for customers.

Bằng cấp

Wordpress

My Great Learning
2023
I gained essential skills for website development. I learned WordPress basics, including installation and security setup. A significant focus was on customizing themes and templates, enabling me to create visually appealing and responsive websites. The program emphasized content management, making it easy to create and organize content. I also acquired knowledge about using plugins to extend website functionality. This training equips me to design and maintain effective WordPress websites.

Software development

Udemy
2023
In software development, I gained proficiency in programming languages like Python and Java, learned web development encompassing HTML, CSS, JavaScript, acquired skills in version control with Git, grasped software design principles, and explored database management. Additionally, software development lifecycle and Agile methodologies, The program covered frameworks, deployment, mobile app development, UX/UI design, and emphasized the importance of continuous learning and effective documentation

Liên hệ Komal M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.