Ảnh đại diện của KometDigital
@KometDigital
Cờ của Indonesia Jakarta, Indonesia
Member since Ngày 25 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

KometDigital

Trực tuyến Ngoại tuyến
A professional in the field of web design and development, with almost 5 years of experience. Also one of the pioneers in web standards technology in Indonesia. Expert in web standards, semantics and search technology. And actively contributes on various tech forums, mailing lists, and design blogs. Creative, self-motivated, and have a huge passion about the internet. Always eager to learn more about this ever expanding media.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự