Ảnh đại diện của korkmazmelih
@korkmazmelih
Cờ của Turkey Istanbul, Turkey
Member since Ngày 28 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

korkmazmelih

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have many experiance on asp.net, c# and mvc projects. I generally work for Financial Componies. In the beginning of my career I worked with graphic designer so I am really good designer as a software developer. I have experieance on : - C#, Vb.Net,Asp.Net, MVC, MVVM - Visual Basic, ASP,PHP - Web Matrix - Visual Studio Tools for Office (VSTO) - Windows Presentation Foundation, Microsoft Silverlight - LINQ ve Entity Framework - NHibernate ORM Araçlar? - Actionscript 2.0, 3.0 (Flash) - Web 2.0 Concept Skills (AJAX, JSON) - Javascript, JQuery - XML ve WCF Web Servis Teknolojileri, - HTML5, HTML, XHTML - CSS - Visual Studio 2003/2005/2008/2010 (c#.net, vb.net) - Microsoft Visual Basic 6.0 - Microsoft Expression Studio - Adobe Dreamweaver, - Adobe Flash - Internet Information Server, Apache - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator, Corel Draw - 3D Studio Max, Ligthwave - Adobe After Effects - MS SQL Server 2005 , 2008 - MySQL - Oracle Veritaban? 10g, 11g - Crystal Reports - Microsoft Reporting Services - Sharepoint Server 2003,2001 - Sharepoint Server 2007 - Sharepoint Designer 2007 - Project Server 2007
$5 USD/giờ
3 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Specialist

May 2012

I am working on SQL Server and Sharepoint 2007. I olsa create MVC web site which is a small CRM Project.

Software Specialist

Mar 2011 - May 2012 (1 year)

I worked in a huge project for Türkiye ?? Bankas? (Turkey IS Bank) which we used MVVM, nhibernate and Oracle DB. I also developed Jquery Mobile project, and I used MVC.

Software Specialist

Mar 2009 - Feb 2011 (1 year)

I worked on CRM project which developed from Sugar CRM

Giáo dục

Chemical Engineering

2002 - 2008 (6 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự