Ảnh đại diện của korpsikowicz
@korpsikowicz
Cờ của Poland Krakow, Poland
Member since Ngày 06 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

Demix

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am native Polish speaker, translator with 7 years' experience in translating various materials from English to Polish, Italian to Polish and Afrikaans to Polish; following established rules pertaining to factors such as word meanings, sentence structure, grammar, and punctuation.
$30 USD/giờ
2 đánh giá
1.8
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelance translator

Apr 2005

I'm a professional translator with 7 years' experience in translating various materials. Language pairs: English>Polish, Italian>Polish, Afrikaans>Polish. I also offer transcription and proofreading,

Giáo dục

Bachelor of Social Sciences and Theology

2003 - 2006 (3 years)

Graphic designer

2007 - 2009 (2 years)

Bachelor of Media Communications

2006 - 2009 (3 years)

Chứng chỉ

British School Certificate (2005)

British School

Cambridge Certificate of Proficiency in English (2005)

British School

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự