Ảnh đại diện của kovima
@kovima
Cờ của Ukraine Kharkov, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

kovima

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm individual web developer from Ukraine. I have about 10 years experience in web development. During this period I was involved in different big projects: social networking, appartments/ buildings management, mobile marketing, geographic map services, document management system, procurement/ subscription service, content management system, and reporting service. Also there were alot of small projects: commersial, personal, some utilities, tools, etc. ================== Portfolio: ================== Project Title: Completed: 01/01/2010 Category: Web Development > Web Programming URL: Description: Serials subscription system. Developed Customer Web site and Administration desktop program. Used: - ASP.NET; - WPF; - LINQ to SQL; - Web Service; - MS Reporting Services; - Infragistics 3-rd patry WPF controls; Project Title: Acadre :: Document Management System Completed: 02/01/2006 Category: Software Development > Other - Software Development URL: Description: Desktop and web based different applications for document Management, developed on .NET, WPF, SharePoint Project Title: BipBip mobile marketing Completed: 08/01/2005 Category: Web Development > Web Programming URL: Description: Mobile Marketing developed on ASP.NET, MS MapPoint, MS Axapta, MS SQL Server Project Title: Completed: 01/01/2005 Category: Web Development > Web Programming URL: Description: Developed Administration area on ASP.NET, AJAX, JavaScript, MS SQL Server, MS Reporting Services Project Title: Completed: 01/01/2004 Category: Web Development > Web Programming URL: Description: Social Network, PHP, MYSQL
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự