Profile image of kreksofin
@kreksofin
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 10 năm 2009
5 Đề xuất

kreksofin

Online Offline
My name is Slavyan Stoyanov. I was born at 7.08.1975 in Bulgaria. I love to draw comics since my childhood. Later I began to study at the Art School in Varna. For a short time I worked wood-carving. I issued few comics and presented the Bulgarian comics on the Balkan Symposium in Macedonia. Since 1991 I began to work graphic and web design. Adobe Photoshop is my element. Other programs that I know are: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Corel Painter,Graphic Gale, ArtRage, Dreamweaver, Flash and HTML. I am engage in digital art, photo manipulation, painting, illustration, pixel art.
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 16
4.5
  • 79%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer

Mar 2004

My name is Slavyan Stoyanov. I was born at 7.08.1975 in Bulgaria. I love to draw comics since my childhood. Later I began to study at the Art School in Varna. For a short time I worked wood-carving. I issued few comics and presented the Bulgarian comics on the Balkan Symposium in Macedonia. Since 1991 I began to work graphic and web design. Adobe Photoshop is my element. Other programs that I know are: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Corel Painter,Graphic Gale, ArtRage, Dreamweaver, Flash and HTML. I am

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự