Ảnh đại diện của kris001
@kris001
Cờ của India Calicut, India
Member since Ngày 25 tháng 08 năm 2005
0 Đề xuất

kris001

Trực tuyến Ngoại tuyến
1. e-TimeTable This is a complete solution for School TimeTable. Visual Basic 6.0, Access 2000,XML, Crystal have 830 Clients all over in India. 2. School Mamgement System This application maintains all the information related to students i.e. registration, fee details, class schedules and student’s result info. Visual Basic 6.0, Access have 520 Clients all over in India. 3. Web Desingning
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự