Hình đại diện của kudretserin
@kudretserin
Cờ của Turkey Antalya, Turkey
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

kudretserin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Sun Certified Java Programmer, Senior JEE Developer Core: Expert level knowledge and many years experience on core Java language. Concepts: Object oriented software design, design patterns, UML, data modelling. Web Development: Servlets, JSP, Vaadin, PHP, HTML5, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, ExtJS, JSON, Nodejs, Meteor, ReactJS Web Services: Creation of SOAP and/or REST services and clients using XML, DTD, Schemas, XSLT, WSDL and Axis2, JAX-WS, Spring, Spring MVC, Spring Boot Database: MySql, MS-SQL, JDBC, Hibernate, JPA. Java world: Tomcat, JBoss, Struts2, RMI, Eclipse, Maven, Ant, Jenkins, Bamboo, JUnit, SVN, Git and various 3rd party libraries (like JodaTime, Log4J, Jettison, JDOM, Jaxen, Lucene, iText, etc.) Tools: Trello, JIRA, Confluence Mobile: Android SDK. OS: Capable of software development on both Windows and Unix / Linux (Ubuntu ) environments. Project management: Scrum, Agile Methods, XP Languages: English, German
$30 USD/hr
118 nhận xét
5.3
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự