Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
sri muktasr sahib, india
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 11:58 CH
Đã tham gia vào tháng 7 14, 2019
0 Khuyến nghị

Kunal K.

@kunalkakkar371

annual-level-three.svg
0,0 (0 nhận xét)
0,2
0,2
100%
100%
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
sri muktasr sahib, india
$10 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

SEO/WordPress/Shopify/PPC/Laravel & Content Writer

Hello Mate, I am a seasoned professional with over 8 years of experience, specializing in a diverse range of digital marketing and web development skills. Throughout my career, I have successfully navigated the dynamic landscape of the digital realm, staying at the forefront of industry trends and technologies. Here's a snapshot of my skills and the extensive work I've accomplished in each domain: SEO (Search Engine Optimization): __________________________________ -Proven track record in optimizing websites for search engines to enhance visibility and organic traffic. -Conducting comprehensive keyword research and implementing on-page and off-page SEO strategies. -Analyzing and adapting to search engine algorithm updates for sustained high rankings. WordPress: ___________ -Designing and developing custom WordPress websites tailored to client specifications. -Implementing responsive and user-friendly themes, ensuring a seamless user experience. -Expertise in plugin integration, customization, and ongoing maintenance. Shopify: ________ -Building and optimizing e-commerce stores on the Shopify platform. -Customizing themes, ensuring a visually appealing and functional online shopping experience. -Implementing SEO best practices for Shopify stores to drive organic traffic. Laravel: ________ -Developing robust web applications using the Laravel framework. -Designing scalable and secure solutions, adhering to best coding practices. -Integrating third-party services and APIs for enhanced functionality. PPC (Pay-Per-Click) Advertising: ________________________________ -Planning, executing, and optimizing PPC campaigns across various platforms. -Achieving targeted ROI through strategic bid management and ad optimization. -Continuous monitoring of campaign performance and implementing data-driven adjustments. Web Design: ____________ -Crafting visually stunning and intuitive web interfaces for optimal user engagement. -Implementing responsive design principles for seamless experiences across devices. -Collaborating with cross-functional teams to ensure design aligns with business objectives. I am committed to staying abreast of industry advancements and leveraging my expertise to drive positive outcomes for clients and projects. Regards, Kunal Kakkar

Liên hệ Kunal K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11078120
11078120

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Wordpress Developer

B9 solution
thg 5 2022 - thg 8 2024 (2 năm, 3 tháng)
I worked as a Senior WordPress Developer in this company.

SEO (Team Leader)

Websoftrix Infotech
thg 8 2018 - thg 10 2019 (1 năm, 2 tháng)
I worked as an SEO team Leader here.

SEO Executive

Websoftrix Infotech
thg 3 2016 - thg 7 2018 (2 năm, 4 tháng)
I worked as an SEO executive here.

Học vấn

Bachelor of Technology (BTech)

Thapar Institute of Engineering and Technology, India 2018 - 2021
(3 năm)

Bằng cấp

Digital Marketing Certified

HubSpot Academy
2021
Certified in Digital Marketing

Liên hệ Kunal K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.