Ảnh đại diện của Kunhahammad
@Kunhahammad
Cờ của India Malappuram, India
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

Kunhahammad

Trực tuyến Ngoại tuyến
WE DO: php,mysql- Wordpress,joomla,drupal,Magento... .net,java html/html5 css photoshop Corel Illustrator Indesign
$20 USD/giờ
23 đánh giá
4.3
  • 41%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 92%Đúng giờ
  • 4%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic designing

Jan 2009 - Jul 2010 (1 year)

I had worked in Linspire Technologies as Web designer and graphic designer. More info:

Giáo dục

BCA

2006 - 2009 (3 years)

Qualifications

Graphic designing (2009)

LCC multimedia

LCC (Lakhotia Computer Center): This certificate is awarded to Kunhahammad for succesfully completing the cource in "Graphic and web designing" with grade of "A" vide : PRO/KER/25993

Các xuất bản

Digit Magazine

I'm regular reader of Digit magazine. More: Http://

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự