Hình đại diện của ky0to
@ky0to
Làm thành viên từ 22 tháng 9, 2018
2 Đề xuất

ky0to

Trực tuyến Ngoại tuyến
Individual Software developer & Electrical Engineer with 10 years of programming skills. Got rich working experience in Coding & Embedded Programming In depth: ▶ Data Structures and Algorithms ▶ Website & Web Application __ PHP __ Laravel __ Shopify __ MySQL __ Angular JS __ Node.JS __ API service ▶ Unity 3D ( VR, AR : HTC vive, Oculus, Google Cardboard, Kinect, Samsung Gear) ▶ Mobile ( Android, iPhone, Windows Phone) __ Xamarine __ Android Studio __ Ecllipse __ Ionic __ Object-C __ Swift __ React Native ▶Microcontrollers Arduino ▶Rasberry pi ▶Banana pi ▶Orange pi ▶ARM | ARM-cotex ▶PICXX ▶Object Detection & Tracking openCV ▶OpenBR ▶OCR ▶Assignment / Homework Linux ▶C ▶C ++ ▶C # ▶Java ▶JavaFX ▶Python ▶OpenGL (WebGL, Angel, Directx) Just show me your problem and I'll solve it as soon as possible. Bring your dream { sites/apps/games} and get it built with required features.
$20 USD/hr
11 nhận xét
0.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự