Hình đại diện của l0ginp
@l0ginp
Cờ của Thailand Khlong Luang, Thailand
Làm thành viên từ 20 tháng 6, 2019
0 Đề xuất

l0ginp

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am keen to work for those who need an expert in SQL Language and Database System. More than 7 years experience in many project on SQL, non-SQL, and Database Management such as MS SQL, Oracle, mySQL, Postgresql, MS Access, MongoDB, Firebase and so on. More than 4 years experience in working as Python Developer. For example; Telegram Bot, API, web scraping and data manipulation, etc. Another experiences are on Data science , Data mining project using Python, Pandas, Numpy, R, Scikit learn, XGboost and Lightgbm. I have top 11% on Kaggle competitions See my Kaggle profile : @l0ginx or "Pratya Thanwatthanakit". I like to face technical challenges and feel pleasure to resolve.
$20 USD/hr
6 nhận xét
3.0
 • 86%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Developer, Database Administrator

Jan 2009

Developer: Angular, Node, SQL, Database Administrator, SAP Configuration

Giáo dục

Bachelor's degree

2006 - 2010 (4 years)

Bằng Cấp

The Analytics Edge (2018)

EDx: Massachusetts Institute of Technology

[login to view URL]

What is Data Science? (2018)

Coursera

[login to view URL]

Python for Data Science (2018)

Coursera

[login to view URL]

Open Source tools for Data Science (2018)

Coursera

[login to view URL]

Databases and SQL for Data Science (2018)

Coursera

[login to view URL]

Data Science Methodology (2018)

Coursera

[login to view URL]

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự