Ảnh đại diện của Lalatendukar
@Lalatendukar
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 17 tháng 12 năm 2008
1 Đề xuất

Lalatendu

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been in the software industry for last 15 years after completing my MCA. I started my career as a software developer, and worked on web applications then I shifted to Android app development. As a Freelancer I am involved with development of website & database , Android application, caspio database app development also involved in Testing . Specialization: PHP , MYSQL , JavaScript , jQuery , CSS3 , MSSQL SERVER , ORACLE , Caspio Database Apps, Android, SQLite , c#, ,Crystal Report, SSRS, SSIS, PrestaShop & WordPress (multi-site , WooCommerce) Thanks, Lalatendu
$10 USD/giờ
2 đánh giá
1.5
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Technical Lead

Sep 2011

Giáo dục

M.C.A

2000 - 2003 (3 years)

Chứng chỉ

software testing (2007)

www.brainbench.com

testing concept

winrunner6.5 (2007)

www.brainbench.com

functional testing tool

Các xuất bản

testingdeed.blogspot.com

A blog regarding QA,QC, Testing Tools, Testing Methodology ,Testing Process and Software testing.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự