Hình đại diện của lalitatmt
@lalitatmt
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

lalitatmt

Trực tuyến Ngoại tuyến
Results focused Technical Architect with 13+ years of experience in designing and developing complex software projects. I am a Microsoft Certfified Professional. Extensive experience on web based and desktop applications built in Microsoft technologies. I am expert in C#, MVC, Web API, Android, , ExtJs, AngularJs, TypeScript, Coffeescript, YUI, JQuery, MSSQL, DB2, Sybase, Microsoft Sharepoint, Entity Framework, LINQ, BOXI, Crystal Reports. Hands on experience of working on projects as well as products. Software development experience include developing: MEAN(Mongo, ExpressJS, AngularJS, NodeJS) Expert. Programming Languages: ● C# ● XAML ● HTML5 ● CSS3 Technologies ● Silverlight ● Windows Phone 7/8 ● WCF ● WEB API ● MVC DB Servers ● MS SQL ● MySQL Skills: ● OOP ● .NET ● LINQ ● Silverlight ● WPF ● MVVM ● Windows Phone 7 ● Entity Framework ● SQL Server ● Visual Studio Designing : ● Photoshop ● Microsoft Expression Blend
$45 USD/hr
12 nhận xét
5.6
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

.NET Architect

Jan 2002

Results focused Technical Architect with 12+ years of experience in designing and developing complex software projects. I am a Microsoft Certfified Professional. Extensive experience on web based and desktop applications built in Microsoft technologies. I am expert in C#, [login to view URL] MVC, Web API, Android, [login to view URL], ExtJs, AngularJs, TypeScript, Coffeescript, YUI, JQuery, MSSQL, DB2, Sybase, Microsoft Sharepoint, Entity Framework, LINQ, BOXI, Crystal Reports.

Giáo dục

MCA

2002 - 2005 (3 years)

Bằng Cấp

Microsoft Certified Professional (2011)

Microsoft

Microsoft Certified Professional

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%
 • HTML5 Basics 1
  95%
 • C# 1
  90%
 • SQL Level 1
  90%
 • JavaScript Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự