Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
narayanganj, bangladesh
$15 USD / giờ
Hiện ở đây là 8:36 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 3 5, 2022
0 Khuyến nghị

Lamia J.

@LamiaJessi

5,0 (1 nhận xét)
1,8
1,8
$15 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
narayanganj, bangladesh
$15 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

I Do All The Graphic Design Work Perfectly.

ASSALAMU ALAIKUM, MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD, SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH. I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS. [ Some Of My service ] A) Social Media post/cover/banner/ad B) Flyer Design C) Brouchure design D) Graphic design E) Vectorization remark/ redesign / Trace/ Revamp F) Stationary Design G) Business Card H) Background removing I) Change Background J) Power Point Presentation Slide K)ETC Thanks....
Freelancer Graphic Designers Bangladesh

Liên hệ Lamia J. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

I AM AN PROFESSIONAL BROCHURES DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
HERE IS SOME OF MY SAMPLE OF BROCHURES DESIGN.
IF YOU LIKE MY DESIGN THEN GIVE ME A CHANCE,  I WILL ENSURE YOU UNLIMITED REVISIONS FACILITIES FOR FULFILL YOUR ALL DEMAND.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
THANKS A LOT.........
Brochures Design
I AM AN PROFESSIONAL BROCHURES DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
HERE IS SOME OF MY SAMPLE OF BROCHURES DESIGN.
IF YOU LIKE MY DESIGN THEN GIVE ME A CHANCE,  I WILL ENSURE YOU UNLIMITED REVISIONS FACILITIES FOR FULFILL YOUR ALL DEMAND.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
THANKS A LOT.........
Brochures Design
I AM AN PROFESSIONAL BROCHURES DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
HERE IS SOME OF MY SAMPLE OF BROCHURES DESIGN.
IF YOU LIKE MY DESIGN THEN GIVE ME A CHANCE,  I WILL ENSURE YOU UNLIMITED REVISIONS FACILITIES FOR FULFILL YOUR ALL DEMAND.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
THANKS A LOT.........
Brochures Design
I AM AN PROFESSIONAL BROCHURES DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
HERE IS SOME OF MY SAMPLE OF BROCHURES DESIGN.
IF YOU LIKE MY DESIGN THEN GIVE ME A CHANCE,  I WILL ENSURE YOU UNLIMITED REVISIONS FACILITIES FOR FULFILL YOUR ALL DEMAND.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
THANKS A LOT.........
Brochures Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Roll Up Banner Design
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs
ASSALAMU ALAIKUM,
MY NAME IS Lamia Jessi AND I AM AN PROFESSIONAL GRAPHIC DESIGNER.I HAVE 4 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD,
SO I COME TO UNDERSTAND ALL YOUR NEEDS VERY EASILY AND YOU WILL BE ABLE TO DESIGN EYE-CATCHING AS YOU WISH.
I Will DO MY BEST TO MEET ALL YOUR NEEDS WITHIN YOUR MEANS.
Thanks....
Poster Designs

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 1 trong số 1 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$15,00 USD
Pleasure to work with
Banner Design Graphic Design Illustrator Logo Design Photoshop
Avatar người dùng
Cờ của Dasha D. @Oliver56
4 tháng trước

Liên hệ Lamia J. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Graphic Design 1 Banner Design 1 Logo Design 1 Photoshop 1 Illustrator 1

Xem Các Freelancer Tương Tự

Graphic Designers in Bangladesh
Graphic Designers
Banner Designers
Logo Designers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Graphic Design
Banner Design
Logo Design
Photoshop
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2022 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.