Ảnh đại diện của lancefree11
@lancefree11
Cờ của Pakistan Hyderabad, Pakistan
Member since Ngày 01 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

WHITE HAT METHOD

Trực tuyến Ngoại tuyến
My clients always happy with my work because i am following with Google Panda & Penguin Updates. I have a very good experience doing white-hat link building like social bookmarking and submitting articles to different article directories, blog posting, blog commenting, forum posting, directory submitted, Rss Submission, Link Wheel, Web 2.00 etc.
$5 USD/giờ
23 đánh giá
5.9
  • 59%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Website link building

Mar 2009 - Nov 2012 (3 years)

I am doing work for website easigo from 3 years.

Giáo dục

BCS

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự