Hình đại diện của languagedr
@languagedr
Cờ của Bangladesh Ishwardi, Bangladesh
Làm thành viên từ 14 tháng 7, 2018
0 Đề xuất

languagedr

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, Welcome to My profile, I provide any type of translation from any language a native person and any type of data entry work. My goal is all to satisfy translation and data entry work with the best accuracy. I promise that we satisfy you. Amazon Amazon Product List & Upload eBay eBay Product List & Upload Ali-Express Copy Typing Data Entry Proofreading Excel PowerPoint Editing PDF Leads Web Search Keyword Research Virtual Assistant Sales Promotion Translation Arabic Bengali Chinese Dutch English English (UK) Farsi French Greek German Hindi Italian Indonesian Japanese Korean Portuguese (BR & EU) Russian Serbian Spanish Swedish Turkish Translation Transcription Vietnamese I believe in quality services. *Why you choose me 1. 24/7 hours support 2. Quick response 3. Deliver on time 4. Smooth communication.
$7 USD/hr
8 nhận xét
3.3
 • 89%Công việc đã Hoàn thành
 • 14%Đúng ngân sách
 • 14%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

✔️Web Search & Research

May 2017 - Apr 2018 (11 months)

I am an expert of ... ✔️Copy Typing ✔️Data Entry ✔️Excel ✔️PDF ✔️Leads ✔️Web Search ✔️Keyword Research

✔️ Spanish language translate

Jul 2016 - Feb 2018 (1 year)

I am an expert to Translate unique Chinese Language from any language. I have few years experience to work with Chinese people with their own native Chinese language, so that I am preferred of this kinds of translate project. I am ready to translate Spanish to any familiar language and also able to translate from any familiar language to Spanish language. ✔️ Arabic ✔️ Bengali ✔️ Chinese ✔️ Dutch ✔️ Danish ✔️ English ✔️ English (UK)

✔️ Chinese Language Translate

Jun 2016 - Mar 2018 (1 year)

I am an expert to Translate unique Chinese Language from any language. I have few years experience to work with Chinese people with their own native Chinese language. ✔️ Farsi ✔️ French ✔️ Greek ✔️ German ✔️ Gujarati ✔️ Hindi ✔️ Italian

✔️ Portuguese language Expert

Jul 2015 - Mar 2018 (2 years)

I have 3+ years experience of Portuguese ( Brazilian ) language. I have great knowledge. ✔️ Indonesian ✔️ Japanese ✔️ Korean ✔️ Punjabi ✔️ Portuguese (BR & EU) ✔️ Russian

✔️ German Language Translate

Jun 2015 - Jan 2018 (2 years)

I am an expert to Translate unique German language from any language. I have few years experience. ✔️ Romanian ✔️ Serbian ✔️ Spanish ✔️ Swedish ✔️ Slovakian

✔️Data Entry & Data Processing

May 2015 - Dec 2017 (2 years)

I am preferred to... ✔️Copy Typing ✔️Data Entry ✔️Excel ✔️Leads ✔️Web Search ✔️Keyword Research I believe in quality services.

✔️ English To Russian Translate

Feb 2015 - Feb 2018 (3 years)

I am an expert to Translate unique English To Russian Translate. I have few years experience. ✔️ Turkish ✔️ Tamil ✔️ Telugu ✔️ Translation

✔️French to English Convert

Oct 2014 - Jan 2018 (3 years)

I have a great knowledge and experience of Native French Language, ( French to English and English to French ) Language translate. ✔️ Transcription ✔️ Urdu ✔️ Ukrainian ✔️ Vietnamese

Giáo dục

Hon's

1999 - 2003 (4 years)

Bằng Cấp

✔️ Translate Expert Home (2018)

✔️ RS Academy

I got this award from RS Academy for my 100% satisfied work with all accuracy.

✔️Data Entry and Research Expert (2018)

✔️ RS Academy

I got this award from RS Academy for my 100% satisfied work with all accuracy.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%
 • UK English 1
  82%
 • Numeracy 1
  81%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự