Ảnh đại diện của lbeall
@lbeall
Member since Ngày 06 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

Laurie Childree

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance writer that provides quality work and meets deadlines. I write orignal articles and do rewrites that both pass copyscape 100%. I not only deliver quality articles with proper grammer within the defined word count and other specifications but will do thorough research to ensure the most accurate material possible. My goal is to work from home and make a living writing without having to have another source of income just in case.
3 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự