Ảnh đại diện của leolimasa
@leolimasa
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

leolimasa

Trực tuyến Ngoại tuyến
I will be pleased to help you/your company to best fulfill your programming needs! I have been on the programming market for over 7 years working mainly with the development of server-side software and advanced web development. I also have professional experience on 20+ projects of all sorts, ranging from the development of server load balancing written in perl to MVC style web applications and motion capture algorithms. My resumé also includes: - Professional design of over 10 websites - Development of server perl scripts - Managing linux web servers (Postfix, Squid, Apache, VPS...) - Network routing - Development of Enterprise Java Applications - Development of CGI in C++ - Professional PHP development, with or without frameworks - AJAX enabled web applications, with or without common JS Frameworks (Scriptaculous, Prototype, YUI)
$30 USD/giờ
1 đánh giá
3.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự