Ảnh đại diện của lerobinson
@lerobinson
Cờ của United States Little Falls, Ny/garden City, Mi, United States
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

lerobinson

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a B.A. in English with a minor in Writing. This includes excellent experience in writing creative stories, essays, reviews, and articles. I have an exemplary grasp of grammar, spelling, and the English language with a very definitive and interesting style. Aside of writing myself, I am extremely qualified when it comes to proofing and editing pieces and coming up with ideas. On average I type 100 words per minute. Beyond that, I can write quickly and work very well with deadlines.
$30 USD/giờ
6 đánh giá
3.1
  • 88%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự