Ảnh đại diện của level0
@level0
Member since Ngày 02 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

level0

Trực tuyến Ngoại tuyến
OBJECTIVE: A position as Java WEB-component developer. SUMMARY/OBJECTIVE: Has been in the Internet industry for five years. Possesses strong analytical skills and is an experienced web-applications developer, coordinating analytical activities and working with end-users to achieve project goals. Planning, designing and implementation Java WEB-Applications, JSP, Servlets, EJB, DTD, XML documents. COMPUTER LITERACY: PC OS: Microsoft Windows 3.3/95/98/ME/NT/2000/XP. JAVA: JSP 1.1, Servlets 2.x, JDBC, JavaMail, EJB, J2EE 1.2.x-1.4.x. WEB design: HTML 4, CSS 2, DHTML, JavaScript, XML. Servers: IIS 4/5, Apache 1.x, JRun 3.x, Tomcat 4.x., Jboss 3.x, Nowell exteNd app server 4.x, Oracle 9i AS, MS SQL Server. PROGRAM IDE: JBuilder 6-X, Dreamweaver MX, XML Spy. MODELING: Rational Rose, Together JBE. EDUCATION: RADIO TECHNICAL INSTITUTE. Minsk, Belarus. Bachelor's degree. CERTIFICATION: Sun Certified Programmer for Java 2 Platform 1.4 Sun Certified Web Component Developer for J2EE
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự