Hình đại diện của LevZ
@LevZ
Thành viên từ February, 2008
0 Đề xuất

LevZ

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a passion for game design and development! If you have an interesing project to develop or just an idea that you would like to brainstorm on - I'm all interested! My favorite game genres are puzzles, word games, arcades and casual games of any type. As a developer I use Java and target Android platform. I have a technical background and large experience in programming (before game development I was programming for web). I'm fluent in English, responsible, responsive and attentive to details. If you are interested in cooperation, please let me know. Best regards, Lev
$10 USD/giờ
12 đánh giá
4.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự