Ảnh đại diện của lexington
@lexington
Cờ của Singapore Singapore/india, Singapore
Member since Ngày 19 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

lexington

Trực tuyến Ngoại tuyến
As name suggests everybody at LexIntellects is intellect@law.
$10 USD/giờ
7 đánh giá
3.1
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự