Hình đại diện của lhjava
@lhjava
Cờ của China Shenzhen, China
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 04 năm 2005
0 Đề xuất

lhjava

Trực tuyến Ngoại tuyến
Since I became a Sun Certified Java Programmer (conducted by Sun Microsystems) on January 11, 2001, I have been involved in web-based programming and development. Before that I had 4 years experience in windows programming. In the last three years working in one of the world top companies, I was engaged in analysis and developing complex information systems based on client-server and browser-server architecture. My current status is freelance developer - contractor working for various software companies from USA, Europe, etc. I can provide various areas services for you, including: Windows programming (GUI Applications, dB models, Custom DLLs, Templates creation). Database development & dB normalization(SQL, Stored Procedures, Triggers, Views, Distributed Queries). Dynamic & Static Web Sites Programming. Conversion projects from Windows based to web based, and from ISAM (Access) to SQL databases (MS SQL, MySQL, Oracle). I will also provid implementation, training and technical support (24/7) for all of my customers. my personal website is www.lhlth.com.
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự