Ảnh đại diện của libbym
@libbym
Member since Ngày 09 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

libbym

Trực tuyến Ngoại tuyến
I do proof reading and re-write the work of others. I also write blogs and articles for other writers. To break the monotony and to explore a more challenging writing job, I do research and write academic essays. In addition, I write teleplays and screen plays. My writing skills were first acquired from handling various positions in a bank that required excellent writing skills to write loan recommendations, policies and regulations and contents of annual reports. Simultaneous with my bank job, I wrote articles in entertainment magazines, stories in comic magazines and co-wrote teleplays and screenplays using a pseudonym.I was a bank manager when I early retired five years ago.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
4.7
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự