Hình đại diện của lifat
@lifat
Thành viên từ June, 2008
0 Đề xuất

Masum Ahammed

Trực tuyến Ngoại tuyến
- 10+ years experience on enterprise software development. - Certified Microsoft Enterprise Application Developer 3.5 on Visual Studio 2008 Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation (Exam 70-536) Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows Forms Application Development (Exam 70-505) Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development (Exam 70-562) Microsoft .NET Framework 3.5, Application Development (Exam 70-561) Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows Communication Foundation Application Development.(Exam 70-503) Designing and Developing Enterprise Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5 (Exam 70-565) - Handy Experience on iPhone development
$15 USD/giờ
17 đánh giá
4.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 55%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự