Ảnh đại diện của lifesniffer
@lifesniffer
Member since Ngày 20 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

lifesniffer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi There! I am primarily an android developer(native apps) and love the mobile technology . I develop iPhone apps as well out of interest. When i am not working, then ... i am playing on computer :) Key Skills: Android, Java, iPhone, Objective C, C#, C, C++ Looking forward to have a great time working together!
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự