Profile image of LigerInc
@LigerInc
Flag of India Hyderabad, India
Member since February, 2009
1 Đề xuất

Web Focus Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a business owner with lot of projects for the right person. Looking to hire a few long term writers.
$5 USD/giờ
2 đánh giá
1.8
  • 20%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự