Hình đại diện của liks
@liks
Cờ của Ukraine
kharkiv, Ukraine
Thành viên từ August, 2007
0 Đề xuất

liks

Trực tuyến Ngoại tuyến
Freelance: Mortgage Calculator Software (2007) Freelance: Accounting Software (2007) - MS SQL, C# Insodeco Ukraine: Project Manager/System Analyst (2003 - 2006) - Electronic questionnaire system launched from USB memory stick (2006) - Firebird, Delphi, Wise InstallMaster - Electronic medical records (2003-2006) - Paradox/Firebird, Delphi, Wise InstallMaster Freelance: Textile catalog and warehouse system (2005) - MS SQL,C# Freelance: Custom FTP Client system (2004) - Delphi Freelance: Property management software (2004-2006) - Firebird, Delphi Concern «European»: Senior Software Developer/Project Leader (2001 - 2003), Software Developer (1999 - 2000) - Electronic medical records (2001-2003) - Paradox, Delphi Freelance: Skynet Internet Installer (1999, for ISP «SkyNet») - Wise InstallMaster, MS Visual C++ Department of Training and Sports of Kharkov Polytechnic Institute: Software Developer (1997- 1999) - Accounting system of students’ sports academic record (1999) - Delphi, MS SQL - Schedule Manager (1997-1998) - Delphi, Paradox Kharkov Polytechnic Institute: - Master Degree Diploma work: System for Calculating and Optimizing Costs and Risks of Commercial Operations (1999) - Delphi - Bachelor Degree Diploma work: System to Research Physical Statistical Indicators of Sportsmen-Students (1998) - FoxPro
3 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự