Ảnh đại diện của liminoide
@liminoide
Cờ của Argentina Santa Fe, Argentina
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

liminoide

Trực tuyến Ngoại tuyến
LIMINOIDE |MUSIC + SOUND DESIGN| My name's Ariel Echarren from Argentina I'm composer, arranger, guitarrist and producer. I work like composer and sound designer since 2004. I work with Pro-tools, Nuendo, Live and Reason Experience using Wwise and Fmod. Experience composing music in all genres. Listen some demotracks at: Check My 2012 reel with my latest work. Looking foward to hearing from you, Thanks & regards, Ariel
$15 USD/giờ
5 đánh giá
3.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự