Hình đại diện của link2caro
@link2caro
Cờ của France Bussy Saint Georges, France
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

link2caro

Trực tuyến Ngoại tuyến
PHP, Javascript, AJAX MySQL, MSSQL Apache, Nginx
$25 USD/hr
3 nhận xét
3.9
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

WebApp - SaaS solution Engineer & DevOps

Jul 2013

Golang, AngularJS, NodeJS, PHP, MySQL, Symfony 2, Zend Framework, Bootstrap, Apache, Nginx, ZeroMQ, etc.

WebApp - SaaS solution Engineer

Jan 2012 - Jun 2013 (1 year)

NodeJS, PHP, .Net, MSSQL, Redis, Zend Framework, jQuery, Dojo, Apache, etc.

WebApp - SaaS solution Engineer

Jul 2009 - Dec 2011 (2 years)

PHP, MySQL, Zend Framework, jQuery, Apache, SMPP, GSM etc.

Giáo dục

Master

2008 - 2011 (3 years)

Foundation

2005 - 2008 (3 years)

Bằng Cấp

CCNA (2010)

Cisco

Network

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự