Ảnh đại diện của Linkedvally
@Linkedvally
Cờ của Bangladesh Mymensingh, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

Linkedvally

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am not single, i have a team of myself. I am not an outsourcer. i have 17pc at my office, but unfortunately i have not sufficient workers for all my pc.i have near then 30 workers. now i am collecting workers for make a strong team.
$5 USD/giờ
15 đánh giá
4.2
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự