Ảnh đại diện của linox
@linox
Member since Ngày 30 tháng 08 năm 2004
0 Đề xuất

Esspressions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Graphic designer and Web Designer with 10+ years experience. Proficient with all common used graphic design tools. Please check for more.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic and Print designer, owner

Mar 2007

Graphic and Print designer

Mar 2003 - Mar 2007 (4 years)

Graphic and Print designer

Mar 2001 - Mar 2003 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự