Profile image of lionar
@lionar
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 06 năm 2005
0 Đề xuất

lionar

Online Offline
I've been working as a tech support more than 5 years and have experience with: Linux/Unix based servers (RedHat 9; RedHat Enterprise 3,4; CentOs 3,4, Fedora 2,3, Slackware 9,10, FreeBSD 4,5) Apache © Expert. PHP © Expert. MySQL © Expert. cPanel/WHM © Expert. Plesk, Ensim © Advanced. VHCS © Advanced Portfolio: Bind © Expert. Exim, Postfix - Expert Qmail, Sendmail - Advanced Good knowledge in PureFTP, ProFTP, MRTG, apf&iptables (Firewall), Perl, Shell scripting, PHP, MySQL, Chrootkit, Rkhunter etc. Good knowledge in installation of any types of software from sources and RPM. Good knowledge in installation of 3rd party components( phpMyAdmin, AWStats, Webmail ( Uebimiau, etc. ) etc. Server configuration. Configuring and managing of VPS. Working time: Any time. I can shift my schedule without any problems.
$15 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự