Profile image of littlemaster2706
@littlemaster2706
Flag of India Mumbai, India
Member since January, 2009
0 Đề xuất

Little Master

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am expert in development of web as well as desktop application using technology like ASP, .NET, C#, VB, VB .NET, JavaScript, VB Script, Ajax, Web service, JQuery, XML, MS SQL, Oracle, Excel, etc. You can review my profile on also - I am interested in building our business relationship into strong mode. Thus, if you have any development or data entry task open, then please let me know. We can discuss on the requirement / task details on .
$2 USD/giờ
8 đánh giá
3.0
  • 64%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự