Ảnh đại diện của liutvis
@liutvis
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

liutvis

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have experience with following programming languages: C, C++, Python, HTML5(Javascript/CSS3), C#, .NET ASP, XML, Java, PHP. I worked on projects which use following technologies: jQuery, Microsoft SharePoint 2013, Kendo UI, NodeJS, SocketIO, mongo DB, Android. I have IT Bachelors degree, currently working as Programmer and studying Masters degree in Kaunas, Lithuania.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự