Ảnh đại diện của lkimball
@lkimball
Cờ của United States Winston-salem, United States
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

lkimball

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a bachelors degree in Computer Information Systems. I have previous experience with development of numerous Excel, Access and Word documents. I also have experience creating ads for craigslist and am the webmaster for my church. Your 100% satisfaction is guaranteed. Before, during and after the project I will always be available via email or IM to help serve you better
$15 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bachelor of Science

1996 - 1999 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự