Hình đại diện của locumsmart
@locumsmart
Làm thành viên từ 22 tháng 3, 2004
0 Đề xuất

locumsmart

Trực tuyến Ngoại tuyến
My charges as a freelancer work out at a significant discount to a software house, but I work to professional standards. Before starting I discuss your needs with you in enough detail that we can agree at least an outline spec, so you know you're getting what you want. I write clear, maintainable, self-documenting code and test my work with a formal test pack. The applications I write are robust and usable. I release my work to you with user and technical documentation so you are not left facing future headaches over changes or maintenance. I invite you to conduct User Acceptance Testing to satisfy yourself that your requirements are met before final settlement.
$50 USD/hr
1 Nhận xét
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự