Ảnh đại diện của LoraLTW
@LoraLTW
Member since Ngày 05 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

LoraLTW

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an individual who has good skills in proofreading, editing, and re-writing and would like to use those skills to help those who need those types of services and earn a little money. My husband helps me on occasion. His skills are more towards programming. He has experience in Visual Basic 6.0, VBA, SQL, MySql, HTML, PHP, Flash, Access, Excel and Data Entry.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của samuelatkins Voice prompts recordings needed $50.00 USD

  “Very professional and communicative. It has been a real pleasure working with her and her husband. They both have done a wonderful job on all work have I given them. I will continue giving them work in the future.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự