Ảnh đại diện của LordClaus
@LordClaus
Thành viên từ June, 2009
1 Đề xuất

LordClaus

Trực tuyến Ngoại tuyến
My goal is to gain experience and to improve my skills.
$12 USD/giờ
193 đánh giá
7.1
 • 91%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelancer

Sep 2009

Data Entry, SEO, Internet Marketing

Financial Consultant

Oct 2007 - Oct 2009 (2 years)

I worked as Financial Consultant for Small and Medium Enterprises.

Giáo dục

Bachelor\'s Degree

2003 - 2007 (4 years)

Master Degree

2007 - 2009 (2 years)

Chứng chỉ

Financial Consultant (2007)

Raiffeisen Bank

Communication Skills (2008)

Raiffeisen Bank

Inbound Certification (2014)

Hubspot

<!-- Begin: HubSpot Academy - Inbound Certification Badge --> <div class='inbound-marketing-certification-badge'> <a href='' title='HubSpot Inbound Marketing Certification'> <img src='//' /> </a> </div> <!-- End: HubSpot Academy - Inbound Certification Badge -->

Inbound Certification (2014)

Hubspot

Inbound Certification

Các xuất bản

Japan`s Foreign Policy at the Beginning of the XXI Century

It was my graduation thesis

Chứng Nhận

 • Numeracy 1
  92%
 • French to English Translation
  90%
 • UK English 2
  85%
 • Google Adsense
  80%
 • US English Level 2
  80%
 • Blogging 3
  80%
 • Google Webmaster Central
  80%
 • SEO Level 3
  78%
 • Google Adwords 1
  78%
 • Joomla 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự