Ảnh đại diện của Lorie
@Lorie
Member since Ngày 19 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

Lorie

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a multitude of skills from researching the internet to First aid. I have focused primarily on my skills in two areas they are education and computer I would be willing to take a position that involved both. I am also willing to take a position outside of the formal education. I have a Master Degree in educational technology,Bachelor Degree in secondary education, and I am currently working on my PhD.
$17 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự