Ảnh đại diện của louzar
@louzar
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 08 năm 2011
0 Đề xuất

louzar

Trực tuyến Ngoại tuyến
Nizar Ellouze Software Engineer JAVA/J2EE and PHP5 JAVA/J2EE Trainer and Web Technologies NATIONAL SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE 5 years experience
$7 USD/giờ
4 đánh giá
3.4
 • 60%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 20%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

JAVA/J2EE - PHP 5 DEVELOPER

Feb 2009 - Dec 2010 (1 year)

Refactoring of Alpha Solution: Clients subscription management, invoices management. Auda: online shopping site for real estate (enrollment management, search functions, agent directory, FAQs, back office management). HSD project : booking system designed to open the way for reservation and distribution between large agencies (Priceline, Expedia) and hotels:

JAVA COMPIERE DEVELOPER

Feb 2008 - Feb 2009 (1 year)

Compiere: Open source ERP including accounting, commercial, logistics, production management.... o Specifications analysis. o Database design. o Add-on Development. o Bugs fixe. o Functional tests. o Write reports. KEY WORDS: Eclipce3.4, Java, Oracle 10i, Oracle SqlDeveloper 1.5, Kubunto 8.4, Jasper Report,

Giáo dục

Engineer

2003 - 2007 (4 years)

Bằng cấp

Management certificate (2007)

International Consulting

New management practice : Business process, PNL, scorecard

Các xuất bản

Pub

sum

Chứng Nhận

 • PHP5 1
  55%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự