Ảnh đại diện của luccidesign
@luccidesign
Member since Ngày 31 tháng 07 năm 2012
1 Đề xuất

luccidesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am involved for more than 20 years in graphic design. I can offer very wide, precious and complex work in: 3D visualization - design, modeling, creating a scene, lighting, textures, camera settings and photo realistic render final Architecture - design exteriors, interiors, building structure, architectural study photorealistic 3D visualization, sketch product design - design, 3D visualization video - animation and virtual tours of architecture, connected 360 views, product design, editing, effects, post production photo retouching and post production - quality and precision photo editing and final renders, postproduction
$100 USD/giờ
11 đánh giá
4.5
  • 83%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic, designer, 3D modeller, visualizer, creative worker

Jan 2005 - Jul 2012 (7 years)

3D visualization, house, product, photo retouching architectural studio, real estate, manufacturers of products

3D graphics, designer, DTP

Feb 1999 - Jul 2005 (6 years)

Product visualization, layouts web design, design print importer and marketer of digital technology

Creator 2D graphics for printed, designer, typesetter

Sep 1995 - Mar 1999 (3 years)

DTP, design, prepressing, photo retouching

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự