Ảnh đại diện của luisfvalle
@luisfvalle
Cờ của Bolivia La Paz, Bolivia
Member since Ngày 31 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

Luis Valle

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Luis Valle and I am a legal freelance translator from English into Spanish and viceversa. Although I mainly work with legal documents, I also translate business and financial related topics. I have been a translator for more than 10 years and I work with many local and international clients. I always proofread my work twice and look to provide the greatest quality to my clients. You won't be disappointed with my work and you will be delighted with my prices.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự